Sākums

19.03.2019. agri no rīta aizgāja mūžībā ,,Kristus Liecinieks,, Draudzes mācītāja Terēze Ivaško (69 gadi).

  • Terese Ivaško apglabāta Jaunciema kapsētā, Rīga, Jaunciema 8., šķērslīnija 10.. Kapavieta C5 sektorā, 25.rindā, 17.vietā.
  • Zemes klēpī guldīšanas vieta – https://waze.com/ul/hud1hwc12f

 

Laipni lūdzam „kristusliecinieks.lv,, mājas lapā. Mēs esam Evaņģēliska Kristiešu Draudze ,,Kristus Liecinieks,, Draudzes mācītāja Terēze Ivaško. Tā ir Jēzus pavēle:”Un Viņš tiem sacīja: Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes

ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli.” ( Mk.16;15-18) Šis ir laiks, kad Dievs grib izliet savu Garu un atbrīvot savus bērnus no gūsta. Salauzt paaudžu lāstus,  jo daudzi ir mantojuši no saviem senčiem. Diemžēl daudzi paši sev uzlikuši lāstus… Jēzus asinis atbrīvo, dziedina. Tas ir mūsu aicinājums no Dieva, lai cilvēkiem vairāk
pastāstītu: ka Dievs Tevi mīl ar beznosacījuma mīlestību. Iespējams, ka esi to daudzreiz jau dzirdējis, bet tā ir patiesība. Dievs vēlas, lai katrs saņemtu glābšanu, un tas ir Jēzū Kristū. Nav cita starpnieka tikai Jēzus Kristus. Būt sadraudzībā un Viņa mīlestībā. Lai neviens nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Dievs ir Mīlestība.
Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums ir miris, kad vēl bijām grēcinieki.(Rom.5;8) Jēzus ir Ceļš Patiesība un Dzīvība. Neviens netiek pie Tēva, ka vien caur Jēzu Kristu. (Jņ.14;6) Svētais Gars ir labākais Draugs kas palīdz mūs tuvāk iepazīt Tēvu un Dēlu. Bet daudz kas ir atkarīgs no mums pašiem. Vai
Tavs vārds ir Jā vai Nē? Saki Jā! un pievienojies darīsim Dieva darbu kopā.

Kristus mīlestībā ar Jums, Kristus Liecinieks.