Apvainojums.

Mūsu  cilvēciskās attiecības ir ļoti svarīgas, jo mēs dzīvojam pasaulē un rosāmies, darbojamies.  Tas nozīmē attiecības ir darbā, laulībā un citur. Kristiešiem kas ir pieņēmuši Jēzu par savas dzīves Kungu ir jāsaprot, ka vispirms attiecības sākas ar Dievu. Vispirms attiecību sākums un avots ir Dievs. “Visi mani avoti ir Tevī!”( P.S. 87;7)

1.Jņ.4;16 Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.

Tātad vispirms attiecības sākas ar Dievu, tad ar cilvēkiem.  Dievs ir mīlestība. Tas nozīmē ka visi avoti ir Dieva mīlestībā.  Attiecības ar cilvēkiem risinās mīlestībā, nav iespējams izārdīt savu laulību, ja attiecībās un sirds lūgšanās meklē Dievu. Vispirms attiecības sākās ar Dievu. Tāpat kā tevi  nevar  padzīt no darba ja esi mīlestībā ar Dievu, jo  Dievs ir Mīlestība. Katram ir vajadzīga palīdzība un tas ir pie Dieva. Ja Dievu nemeklējam un risinām savas problēmas paši, tad ir šķiršanās, vilšanās un ir redzama tikai cilvēciskā gudrība.

1.Kor.2;5-7 lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā.  Gudrību arī mēs sludinām, bet pilnīgajiem, ne šīs pasaules gudrību, ne arī šīs pasaules valdnieku gudrību, kas lemti iznīcībai, bet mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā, apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu godā.

Mīlestībā spējam visu, varam  piedot saviem pāri darītājiem.. Jēzus piedeva mīlot mūs.

Kas ir tuvāk Jēzum saņem uzbrukumus. Dievs grib lai tu vienmēr esi dievkalpojumā. Bet velns dara visu, lai tu nemeklētu Dievu.  Esi piedzīvojis vienmēr pretspēku uzbrukumu.?Tu domā noteikti Dievs brīdina lai tu neietu uz dievkalpojumu.  Tas ir velns, kas dod pretspēku. Velns vienmēr stāvēs pretī Dieva plāniem.

Padomā cik daudzās lietas tu atteicies uzbrukuma, spiediena dēļ?  Esi dzirdējis tādu frāzi?  Nezinu, man ir jāpadomā…., vai tā ir mana vieta? Un tā cilvēks domā visu dienu skatoties TV.

Tu neesi radīts  būt vienatnē, tev ir vajadzīgi cilvēki kam ir attiecības vispirms ar Dievu.  Attiecības sākās Dievā.

Pirmais bauslis Mīlēt to Kungu no visas sirds… 1.Jņ.4;7,8 Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība.

Ja ar Dievu sākās attiecības, tad ar cilvēkiem attiecības nevar izjukt. Dievs ir Mīlestība.

Jņ.20;23 Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks.”

Ir grūti veidot attiecības ar cilvēkiem kuri ir ciešanās, sāpēs un apvainojumos.  Ja iepriekšējam darba devējam vai citu attiecību dēļ nevari piedot – piedzīvosi nākošās līdzīgi. Apvainošanās bez piedošanas novedīs  izolācijā dziļāk problēmās, jo tas būs visas tavas dzīves centrā.

Daniela gr.6

Dāniels 3x dienā pielūdza savu Dievu. Viņu iemeta lauvas bedrē, tikai tāpēc ka viņš nepielūdza elkus ko ķēniņš bija pasludinājis lai visi pielūgtu..

 Daniēlam bija tīra brīva sirds, viņš neapvainojās ka viņu nevainīgu iemeta lauvas bedrē. No lauvu bedres viņš sauca ,,Lai dzīvo ķēniņš,, To var izdarīt ka sirds, gars ir brīvs nav apvainojuma. Un Dievs aizvēra lauvām rīkli, ka tie neuzbruka Daniēlam.

Jēzus teica:

Lk.6;45 Labs cilvēks no savas labās sirds krājuma izdod labu, un ļauns cilvēks no savas ļaunās sirds krājumiem izdod ļaunu. Jo no sirds pārpilnības mute runā.

Kur glabājās apvainojums?

Sirdī, tas ir garā kur Dievs ar mums sazinās. Vai Dievs –  Mīlestība tur var atnākt?Apvainošanos lieto sātans. Īsta mīlestība aizmirst kļūdas. Gribi uzvaru, dziedināšanu? Ja esi apvainots tu nedzirdi Dievu. Šajā dzīvē nav iespējams dzīvot bez apvainošanās, tāpēc Jēzus teica:

Lk.17;1-3 Vēl Viņš teica Saviem mācekļiem: “Nav iespējams, ka apgrēcība nenāk, bet vai tam, caur ko tā nāk!  Tādam būtu labāk, ja tam ap kaklu apliktu dzirnakmeni un to nogremdētu jūrā, nekā tas apgrēcinātu vienu no šiem mazajiem! Sargaities! Ja tavs brālis grēko, pamāci to un, ja viņš nožēlo, piedod viņam.

Mēs katrs piedzīvojam apvainojumu, tāpēc ar to jātiek galā neielaižot sirdī. Apvainojums izārda draudzi, ģimeni, pazaudē darbu, pazaudē labus draugus…

Ja apvainojums sēž sirdī( tas ir tavā garā ar to sazinās Dievs)tad zini, tu nekad Dievu nedzirdēsi. Dievs ar tevi nevarēs sazināties, jo tavas sirds nav brīva. Lai apvainojums ir tālu no tevis. Esi kopā ar Mīlestību( Dievu)

Lai satiktu labus cilvēkus vispirms tev nākas satikt  sliktus cilvēkus lai zinātu kas ir labs.  Un labu cilvēku ir ļoti daudz.

Saudzē, sargā savu sirdi no turienes rosās dzīvība.  Ar tavu sirdi(garu) sazinās Dievs.  Mēs taču gribam dzirdēt kā Dievs runā uz mums ?

Vai ne? Dievs Tevi patiesi mīl un Viņš grib runāt tieši ar tevi.

 

Jā, jā tieši ar tevi jo Viņš ir Mīlestība.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *