Viltus pravieši.

Iespējams, ka Tev ir nācies dzirdēt, ka ebreji un arī  musulmaņi saka, ka Jēzus bija labs cilvēks, labs pravietis. Viņi nekad nesaka, ka Jēzus Kristus bija  un ir Dievs. Tā ir viltus mācība.  Ko bieži vien sātans izmanto.

Šodien sātans ielavās daudzās draudzēs un izmanto kādu cilvēku kas ir lepns, paaugstinājies. Lepns ka kaut ko sasniedzis garīgajā jomā. Tad bieži lielās sakot, ka Dievs ir  runājis. Katru dienu  Dieva redzētās vīzijas  izplata sociālajos tīklos. Tur var var saņemt daudz uzslavu. Dievs teica to un to. Šādi ,,pravieši,,saka ka draudze pati sev uzlikusi cilpu kaklā, un elles vārti ir atvēri  un sātans velk uz leju. Draudze esot slikta ka tai draud ceļš uz elli utt.   Jo lūk Dievs esot to  parādījis.

Interesanti tas, ka tiem ,,praviešiem,, ir daudz sekotāji.

Kāpēc tik daudz sekotāji? Tāpēc ka ir vieglāk pašiem īpaši Dievu nemeklēt un nemaksāt garīgu cenu, jo ir vieglāk sekot tādam kas pēc viņu domām Dievs vareni lieto šo ,,pravieti,, Lūk Dievs nelieto mācītāju, nelieto tos kas uzticīgi kalpo, ziedodami savu laiku, naudu lai evaņģēlijs izplatās un  kas vienmēr atrodas Dieva namā. Bet Dievs lieto ,,pravieti,, un rāda vīzijas tam, kas slikti runā par draudzi, un ceļ neslavu, mācītājam un pārējiem  draudzes locekļiem.

Šodien cilvēki grib redzēt brīnumus un zīmes ko Dievs kādam no  debesīm ber īpaši  zelta putekļus un  ir cilvēki kas seko tāpēc, ka grib brīnumus. ( kas nav Bībeliski)

Salamans bija Dāvida dēls Dievs runāja uz viņu tikai divas reizes. Ja skatāmies Bīdelē, Dievs uz lieliem Dieva kalpiem parādījās vai runāja tikai dažas reizes.

Bet es pazīstu savu Dievu kas runā un brīdina mīlestībā. Bet šodien ir tādi ,,pravieši,, kas uzreiz brīdina ar elli, un ceļ nesaskaņas, kas netic viņu pravietojumiem.

Jēzus teica”:  Mt.7;15,16 Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņu augļiem jums tos būs pazīt….

Velns vienmēr ielavīsies draudzē lai šķeltu, sanaidotu draudzes cilvēkus. Tas ir velna raksturs. Lepnības gars tas ir postošs. Dēļ lepnuma Dievs velnu nometa no debesīm. Bieži vien šie maldu pravieši saka: uz manis runā Dievs, lai tev to pateiktu vai draudzei.

Daudziem tas nepatīkot jo viņiem nav šīs dāvanas, pat mācītājam nav. Tāpēc daudzi esot greizsirdīgi un nepieņem viņu pravietošanu….( tā viņi runā)

 Nepievilieties.

Jēzus brīdināja Mt.24;10-12 Un tad daudzi apgrēcināsies un viens otru nodos, un viens otru nīdīs.  Un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. Un, tāpēc ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs.

Kāpēc viltus praviešiem ir sekotāji?  Tāpēc ka maz lūdz un nekas nenotiek, nogurst. Lūk ir kāds, kuru it kā Dievs lieto …

Pēc manām domām kāpēc tik daudz sekotāji? Tāpēc ka viņiem pašiem vajag brīvību.  Iespējums ka viņi nav paši brīvi no lāsta.  Ja pavēro kas ir tie sekotāji . Tie ir tie, kas dzīvo savu vecāku vai senču dzīves. ( viņu problēmās vai slimībās) kas nāk no dzimtas un tas atkārtojas.  Jo nav Svētā Gara vadības. Katrā ziņā, ja kāds uzdodas par vareno ,,pravieti,, paskaties uz viņa gara augļiem, jo no tā mums būs pazīt.

Jēzus teica:

Jņ.15;16,17 Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs Tēvam lūgsit Manā Vārdā, Viņš jums dos.  Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu.

 

Tikai mīlestībā Dievs runā. Ja tu mīli savu brāli un māsu.

Nekad nepierādi savu taisnību ar dusmām kaut arī ar Bībeles pantiem. Mēs nekalpojam burtam. Dievs runās pazemībā un mīlestībā.

1 Kor.3; 4 -6Tāda paļāvība mums ir caur Kristu uz Dievu.  Ne ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt; bet, ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva,  kas mūs darījis spējīgus kalpot jaunajai derībai: ne burtam, bet garam; jo burts nokauj, bet Gars dara dzīvu.

 

Ja būsi Jēzū Kristū patiesībā tu mīlēsi brāļus un masas. nebūs šķelšanās. Uzturot viņu augstāku par sevi. Jo lepnības gars iznīcinās visu. Tas ir sātana plāns.

Jēzus ir draudzes galva. Jēzus mīl savu draudzi un sargā mīlestībā., nododamies draudzes labā.

Ef.5;25-27 Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur Vārdu, Sev Savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita tamlīdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas.

 

Uzmanies no viltus praviešiem!

Vienmēr atceries Dievs mīl draudzi, jo Viņš to ir dzemdinājis un izlējis savas asinis.

 Mt.16.;18 Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt.

Jēzus mīl tevi.

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *