Ir lietas ar ko jātiek galā.

  Dievs mūs pazīst un zina mūsu raksturu,  labāk kā mēs paši sevi. Šeit būs kāds stāsts par kādu māsu Jēzū Kristū. Sauksim viņu par Aigu.

Aiga kādu laiku atradās lielā draudzē. Kaut gan Aiga ļoti gribēja Dievam kalpot un viņa aizgāja pie grupas kalpošanas vadītājas un piedāvāja savu dzīvokli lai noturētu mājas šūniņu. Pati viņa neuzņēmās vadīt, jo bija arvien nedroša lūgšanā. Bet iespēju dodot jau kādam esošam kalpotājam, līderim. Viņai bija tāda doma ka iegūs pieredzi tajā un ar laiku jau pati varēs vadīt mājas grupu. 

No draudzes tika atsūtīta jauka, diezgan pēc rakstura mierīga un diezgan klusa šūniņu vadītāja. Viņa prata atrast kontaktu ar visiem. Daudzi cilvēki nebija, dažreiz tikai šūniņa vadītāja un  Aigu.  Varēja parunāties, izrunāties un lūgt Dievu. Aigu tas iedrošināja. Ļoti svarīgi parunāties par lietam kas reizēm nospiež sirdi.

Kādu vakaru kad notika mājas grupas šūniņa bija ieradušies vēl divi kristieši. Katram  vajadzēja lūgt Dievu. Tad kad Aiga sāka lūgt Dievu , tad atskanēja smiekli un aizrādījums. Ka Aiga neprot Dievu lūgt. Nav pareiza valoda pat  gramatiski nepareizi…

Ir pagājuši daudz gadi un Aiga citiem blakus esošiem kristiešiem skaļi Dievu vairs nelūdz. Šis komplekss viņu pavada visur. Arī izteikties grūti, citu klātbūtnē. Baidās ka atkal kāds nesmejas par viņas neveiklo valodu. 

Mēs sēdējām ilgi ar Aigu runājamies un lūdzām Dievu. Tikai Dievs var atbrīvot no šī baiļu gara. Tas dēmonisks gars, kas bija ienācis. Tad kad viņa centās lūgt Dievu tas gars neļāva. Viņa juta sagurumu sejas muskuļos un kaklā it kā kāds spiež ciet lai nerunātu.

Zinu ka daudzi kristieši ir nedroši. Ir lietas ar ko jātiek galā. Lai varētu no sirds kalpot Dievam arī ar lūgšanā.

Dievs grib lietot katru savu bērnu, lai nestu evaņģēliju, un cilvēki tiktu glābti. Dievs nemeklē kas skaisti prot runāt. Ir daudz dzirdēts ka pat ar neveiklu valodu Dievs vareni lieto un cilvēki tiek izglābti no tumsas gaismā.

2.Moz.4;10 -12 Tad Mozus sacīja uz To Kungu: “Ak, Kungs, es neesmu runātājs, tāds neesmu bijis vakar, tāds neesmu arī šodien, kopš Tu runāji ar Savu kalpu, bet man ir grūta valoda un neveikla mēle.”
 Bet Tas Kungs sacīja viņam: “Kas cilvēkam muti devis? Un kas dara mēmu vai kurlu, vai redzīgu, vai aklu? Vai ne Es, Tas Kungs?
 Un tagad ej! Es būšu ar tavu muti, un Es tev mācīšu, kas tev sakāms.” 

Nekad nesmejies par citiem, tas var slikti beigties pašam.

Dievs īpaši lieto tādus, kas vienam otram cilvēkiem liekas nepieņemami. 

1.Kor.1;21 Jo, kad pasaule ar savu gudrību Dievu Viņa gudrībā neatzina, tad Dievam labpatika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu.

Ir lietas ar ko jātiek galā, nekritizē citus pēc sava prāta. Ja redzi to kas liekas tev nepieņemami lūdz Dievu.

Šo stāstu varētu beigt, bet vienu priecīgu vēsti pateikšu. Aiga saņēma pilnīgu brīvību, jo šis dēmoniskais ļaunais gars tika izdzīts.

Mīlēsim savus brāļus un māsas, jo tas Kungs mūs mīl.

Jā, Dievs tevi mīl.

 

Stāstīto liecību pierakstīja Terēze