Neļauj velnam sevi apzīmogot.

 

Mēs katrs sastopamies ar dažādiem cilvēkiem redzam, kontaktējamies, draudzējamies un daudziem mums ir kopējas intereses.  Neviens nav līdzīgs. Dievs mūs ir radījis īpašus. Dievs dod katram brīvu izvēli kam sekot. Jo Viņš ir atstājis Savu Dzīvības Vārdu Bībeli.  Lasiet, lasiet un lasiet un dzīvojat tajā.

Jēzus teica:  ES ESMU durvis. Ja kāds caur Mani ieiet, tas tiks izglābts; viņš ieies un izies un atradīs ganības. 10 Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.(Jņ.10;9,10)

Bībelē rakstīts kam sekot, lai katrs mēs būtu svētīgi un dzīvotu laimīgi. Jēzus pat norādīja ceļu pa kurieni mums jājiet.

Jēzus  saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.(Jņ.14;6)

Kāpēc tik daudzi neseko Jēzum?

Tāpēc, ka meklē savus ceļus, tāpēc, ka arī nelasa Dieva Vārdu. Tāpēc ka nav dievbijības. Un arī tāpēc, ka sātana lietas ir tuvāk sirdij, jo visu var darīt, grēkot  un daudzas citas sliktas lietas.

 

Liecība. Trolejbusā iekāpa kāda jau gados sieviete. Viņa ar grūtībām apsēdās brīvā krēslā kas atradās man pretī.. Labo kāju nedaudz pavirzījusi uz priekšu. Kājās viņai bija paplatas džinu garās bikses.  Tad es nejauši paskatījos uz viņas labās  kājas, kas bija nedaudz pavirzīta uz priekšu – tur bija uz biksēm iešūta kvalitatīva emblēma, miroņu galva ar diviem sakrustotiem skeletiem. Tas bija ļoti izteikts, labi pamanāms.  Tad es pieliecos pie šīs sievietes un ar roku norādīju uz šo viņas dēmonisko emblēmu un klusi jautāju: kas jums tas?

Viņa domāja ka es jautāju kas kait viņas kājai un tāpēc viņa atbildēja man, ka viņai ir darīta labai kājai operācija un ir ielikts metāla stienis gūžu kaulam.

Es vēlreiz norādīju uz šo dēmonisko zīmi. Tad viņa centās smaidīt, bet tas smaids bija ļoti neveselīgs lai to noraksturotu. Tad viņa teica, ka tas esot viņas dzīves logo, jo pat mājās tas ir visur, pie visiem priekšmetiem.

Es viņai pateicu, ka tas ir slikts logo, tā ir dēmoniska zīme, vai viņa gatavojas nomirt? Šī sieviete bija neizpratnē, un viņa to dzirdot pirmo reizi. Visi viņai esot teikuši, ka tas ir skaisti. Arī mājās tas izskatās ļoti skaists viņas  logo.

Es viņai sacīju, ja viņa grib būt vesela, lai iznīcina šos simbolus, kas var apzīmogot viņas likteni negatīvi. 

Man ļoti žēl ka cilvēki vairāk pazīst velnu un seko viņam, nekā Dievu. Jēzus  samaksāja lielu cenu, izlejot Savas asinis lai neviens nepazustu bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Lai neviens neaizietu uz elli, bet uz debesīm, jo mūsu pilsonība ir debesīs.

Lai mūsu dzīve, mūsu liktenis ir apzīmogots Svētajā Garā.

Ir ļoti svarīgi kādus simbolus, zīmes mēs liekam uz apģērbiem, vai rakstam uz savas miesas. Neļauj sātanam sevi apzīmogot, neignorē savu likteni. Neļauj velnam sevi apzīmogot, tad bieži vien sātans nozags tavu dzīvību.

Tas Kungs, Jēzus Kristus mūs ļoti mīl. Nāc pie Viņa. Viņš piedod un palīdz būt brīvam no velna važām.

 

( mācītāja T.Ivaško)