Izlietās asinis.

Jēzum krusts uz muguras likts lai to nestu,

Pātagām sists lai ātrāk uz priekšu to vestu.

Ķermenis asiņains, un sāpēs kliedzieni bija,

Mākoņi aizvēra debesu logus,jo asarās lija.

.

Naglu sitieni atskan vēl tālumā, tie dzirdami,

Naglu sitieni rokās un kājās asinīs mirkdami.

Asinis,asinis līst bet zeme to pieņem un sūc.

Tumsa kā dziļā naktī, bet tumsa trako un rūc.

.

Jēzus kalnā asiņains krustā ir  pacelts augstu.

Viņš piecelties nevar kaut arī pasaule bļautu.

Citus Viņš dziedināt spēja, pats sev nevarēja.

 Kliedzieni bija arvien kad Jēzus asinis lēja.

.

Vēji pieklusa, sitieni dzirdami bija vēl tālu,

Sievietes raudāja sirdīs, jo redzēja Viņu tādu.

Neraudiet, raudiet par sevi un saviem bērniem

Stāstiet to visu ko redzat,ar taisnības vārdiem.

.

Stāsti visiem par Jēzus asinīm šodien un ari rīt,

Tā ir kā gaisma nesot dzīvību manī, ķermenī līt.

Noliecos tagad pie Viņa kājām es derību slēdzu.

Izlietās asinis runā vēl šodien, piesaucot Jēzu,

 

Autors: Terēze Ivaško