Sit Viņu krustā.

 

Jēzus miesa sadauzīta asinīs mirkst,

Viņa ķermenis sāpēs, ciešanās mirst.

Smējēji apkārt, pasaules gudrie smej,

Cilvēku balsī, kā ļauni, nikni, suņi rej.

.

Balsis no pūļa kliedz: Sit Viņu krustā,,

Nevaram dzīvot, tas ieved mūs postā.

Gudri mēs esam dzīvojot savos prātos,

Sodam tos kas neklausās mūsu vārdos.

.

Sit Viņu krustā,Viņu taisnība asinīs līst,

Mums ir taisnība, kas Viņa taisnību nīst.

Darbu ko darījām, debesis mūs jau vajā,

Rokas mazgājam vainīgi nebūsim tajā.

.

Šīs pasaules grēks, Jēzus asinīs mirkst,

Ej un sludini Jēzus nāvi tiem kas mirst.

Viņš grēkus un sāpes ir paņēmis krustā,

Tas bija rakstīts sākumā jau Viņa Vārdā.

.

Tagad tu zini, ej, sludini tiem kas gaida,

 Nemīli pasauli, lai tā apkārt tev skraida.

Jēzus ir dzīvs, celies un ej, dzīvība tajā,

Rakstīts Bībelē lai dzīvotu Vārdā tu šajā.

Autors: Terēze Ivaško