Elle ir reāla

Šodien cilvēki pērk veikalos apģērbu pievēršot vērību tikai cenai, meklējot lētāko. Nopietni katram ir jāizvērtē kur tu šo apģērbu pērc.

Nav svarīgi vai pērc bērnam vai pieaugušajiem. Uz apģērbējiem bieži ir kāds nosaukums, vai attēlots kāds nezināms attēls. Bieži pircējs tam nepiegriež vērību. Bet patiesībā nezināmais attēls vai rakstītais bieži nāk no elles.

(valkājot – sāp galva, nogurums, pasliktinās veselība…)Tas tāpat, ja mājās kāda lieta mantota no senčiem – talismans , mājas dieviņš un vēl daudzas citas lietas kas atnes nelaimi, nezinot ka tas ir no elles. Daudzi domā ka tāda zīme aizsargā cilvēkus.

Protams ka nē! Tikai Jēzus kas atdeva Savu dzīvību par mums tas sargā mūs. Atliek tikai pieņemt Viņu par savu Kungu.

Ja nezini kas tas ir par attēlu, pirms valkājot pārklāj ar Jēzus asinīm.

Ja tavi senči nav kalpojuši Dievam, vai dzīvojuši ir kā pagāni ( neticīgie), tad katram jāsaprot kādu mantojumu ir atstājuši.

Mums katram jāsaprot ka dzīvojam pasaulē, kur velns arvien grib ienākt caur neticību, caur grēku un daudzām nepareizām lietām ko cilvēks dara , tā dēmoni piepilda savu misiju. Lielākā pasaules daļa cilvēki dzīvo pagānu dzīvi.

Ir kategoriju cilvēki, kur velnam nav jānopūlas, jo viņi tāpat pieder viņam. Piemēram viņu senči un viņu ģimene netic ne Dievam un ne velnam.

Kam ir jānotiek lai cilvēki beidzot sāktu ticēt arī tam, ka ir arī elle. Tad kad neticīgs, grēcīgs cilvēks nomirst viņu sagaida velns, un ar stumšanu iestumj velna valstībā, kuru sauc par elli. Elle ir reāla.

Šai stāstā bija notikums kur vīri draudzē bija sacēlušies pret Mozu, kas bija Dieva izredzēts, gribēdami noliekt to, ka Dievs vada tikai viņu. ,,Bunts,, pret Mozu Dieva kalpu, beidzās traģiski.

4. Moz.16;32-34 un zeme atdarīja savu muti un aprija viņus un viņu namus, kā arī visus cilvēkus, kas bija pie Koraha, un visu šo cilvēku mantu līdz ar viņiem. Un tie dzīvi nogrima ellē ar visu, kas tiem piederēja, un zeme atkal aiz tiem aizvērās, un tie aizgāja bojā, pazuzdami no draudzes vidus. Bet viss Izraēls, kas bija viņiem visapkārt, bēga, viņiem brēcot, sacīdami, ka tik arī mūs neaprij zeme!

Dieva priekšā viss ir atklāts. Dievs dzird ko tu domā, redz ko tu dari. No Dieva nevar noslēpties.

Sal.p.15;11 Elle un bezdibeņi stāv atklāti Tā Kunga priekšā, cik gan vēl jo vairāk tad cilvēku bērnu sirdis!

 

Tikai Jēzum ir nāves un elles atslēga. Tikai Jēzus var mūsu dzīvību pasargāt un glābt no elles.

Pieņem Jēzu par savu Kungu un redzēsi, kā Dieva žēlastības roka būs pār tavu dzīvi. Vēl ir žēlastības laiks.

Kristus mīlestība ir ar tevi.

 

( Mācītāja Terēze Ivaško)