Mīlestība pie Jēzus kājām.

Mīlestība pie Jēzus kājām.

Kristietība, tās ir attiecības. Vispirms attiecības ar Dievu. Ja nav attiecības ar Dievu, tad redzam kas notiek. Proti, nesavaldība. Viens otru apvaino, apvainojas, dusmojas un pat izkaujas savas ,,taisnības,, dēļ.

Attiecības sākas ar Dievu, Jau 1. bauslis izsaka visu.

Mt.12;30,31 Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka. Otrs ir šis: tev būs mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu; cita lielāka baušļa par šiem nav.”

Kristietība sākas, ka tu mīli Dievu. No Viņa nāk mīlestība kas aizskar tuvākos caur tevi. Mīlestība, kas grib palīdzēt citiem un ierauga to, ka citiem ir grūtāk nekā tev. Mīlestība apklāj grēka daudzumu, tā nedusmojās.

Jēzus nejautāja cik Bībeles skolas apmeklēji, konferences utt. Mīlestību nevar apgūt augstās skolās, bet pie Jēzus kājām. Tās ir attiecības ar Dievu. Garīgais augums, Dieva prātu darīt, ne savu. Diemžēl  bez grūtībam un kritieniem nevar pieaugt. Paklausība ir zelta vērts.

Nekad neatstāj savu draudzi, kur tu garīgi piedzimi, kādu savu rakstura nesavaldības dēl, jo tur tu vari tikai garīgi pieaugt. Uzvarētāji ir tie, kas iztur līdz galam. Jo nav neviena ideālie, pat mācītāji ir cilvēki kas var kļūdīties.

Es biju divdesmit gadus vienā draudzē. Bija visajā,  nekad neienāca prātā meklēt labāku draudzi. Protams, manas dedzības dēļ bija sarūgtinājumi, asaras. Bet vienmēr pazemībā teicu: lūdzu piedod. Dievs tieši tur izmainīja manu raksturu.  Protams, tas prasīja laiku augt pacietībā, un tas bija to vērts. Mīlestība pie Jēzus kājām.

Kad mans laiks bija piepildījies   Dievs pats mani izveda. Šodien es varu teikt lielu paldies maniem garīgajiem skolotājiem, mācītajiem, kas iemācīja būt pacietīgai un mīlēt to Kungu.

Kāpēc šodien jaunie kristieši pat nespēj atrasties vienā vietā tur kur ir garīgi piedzimuši draudzē?  Tāpēc ka viņu garīgā autoritāte priekš viņiem nav autoritāte, jo paši sevi paceļ, ka ir labāki un gudrāki par to, kas viņus māca. Tāpēc ka mīl tikai sevi un nav iemācījušies no visas sirds mīlēt Jēzu. Tāpēc ka vēl ir barojami ar piena barību. Kā jau bērni ātri grib būt pieauguši un bēg no mājām…

5.Moz.30;6 Un Tas Kungs, tavs Dievs, apgraizīs tavu un tavu pēcnācēju sirdi, ka tu mīlētu To Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds un ar visu savu dvēseli, lai tu dzīvotu.

Redzi, tikai Dieva mīlestībā mēs varam mainīties. Dievs grib lai mēs tad aprūpējam, ganam Viņa avis.

 Jņ.21;17 Trešo reizi Viņš tam saka: “Sīmani, Jāņa dēls, vai tu Mani mīli?” Pēteris noskuma, ka Viņš trešo reizi viņam sacīja: vai tu Mani mīli? – un sacīja Viņam: “Kungs, Tu zini visas lietas, Tu zini, ka es Tevi mīlu.” Jēzus saka: “Gani Manas avis!

Cik svarīgi vispirms mīlēt Dievu, tad spēsim mīlēt cilvēkus.

Vecajā derībā Dievs pat pavēl mīlēt Viņu.

5 Moz.30;16 Es tev šodien pavēlu To Kungu, savu Dievu, mīlēt un staigāt Viņa ceļus, turēt Viņa baušļus, Viņa likumus un Viņa tiesas, ka tu dzīvotu un vairotos, un Tas Kungs, tavs Dievs, tevi svētītu tanī zemē, uz kuru tu dodies, lai to iemantotu.

Cik bieži mēs dzirdam: es Dievu mīlu, bet…

1.Jņ.4;20,21 Ja kāds saka: es mīlu Dievu, – un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis; jo, kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis mums ir no Viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli.

Mīlestība nāk no Dieva. Atļauj arī tad,  Dievam tevi noper. Tas ir mīlestībā. Tā ātrāk garīgi izaugsi.

Ēb.12;6,-8 Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko Viņš pieņem. – Pacietiet pārmācību! Dievs izturas pret jums kā pret bērniem. Jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca? Bet, ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni.

Saņem mīlestību no Dieva. Mīlestība atnāk tad kad pats saproti ka ir kas jāmaina savā dzīvē. Pietiek ,,lēkāt un meklēt savu taisnību. Tikai Jēzū ir viss kas ir vajadzīgs, jo Dievs ir Mīlestība un tas nāk tikai no Viņa. Mīlestība pie Jēzus kājām.

(Mācītāja Terēze Ivaško)