Par Mācītāju.

Terēze Ivaško Evaņģēlisko Kristiešu Draudze,, Kristus Liecinieks,, mācītāja.
Nāku no katoļu ģimenes. Pēc daudziem dzīves pārbaudījumiem un neveiksmēm
es jutu ka ir kaut kas vairāk, ka Dievs grib atklāt Sevi. Manā sirdī bija slāpes un
saucieni pēc Jēzus.
1992. gadā es piedzīvoju reālu atgriešanos pie Dieva (piedzimu no augšienes
pieņēmu reāli Jēzu par savu Glābēju un Kungu)
Dievs bija atvēris durvis draudzē kur varēju kalpot un pilnveidoties Svētajā Garā
20 gadus.
Vienmēr mani interesēja kā palīdzēt cilvēkiem ar garīgu problēmu, lai saņemtu
brīvību no okultisma un ļaunajiem gariem.
4. gadus kalpoju narkoloģiskā nodaļā ( tur arī ārstējās alkohola atkarīgie),
palīdzot cilvēkiem kas ir nomaldījušies lai atrastu pareizo ceļu. Vairākus gadus
kalpoju Latgalē kā evaņģēlists. Bieži draudzes mācītājs bija mani izsūtījis kalpot
vai aizvietot kādu citu mācītāju uz attiecīgu dienu.
Apmeklēju daudzas Bībeles skolas kā arī dažādus mācītāju un līderu mācības.
Pilnveidojos ārzemēs,,Mācītāju akadēmija,,
Esmu pateicīga saviem mācītajiem kas redzēja manī Dieva aicinājumu un deva
iespēju kalpot 20 gadus.
Tagad esmu mācītāja ,,Kristus Liecinieks,, un apkārt man ir jauki cilvēki kas mīl
Dievu. Arī tagad draudzē es dodu iespēju kalpot jaunajiem un palīdzēt ieiet savā
aicinājumā.
Dievs deva iespēju izlaist pirmo grāmatu,,Kristus Liecinieks,, Tajā ir daudz
liecības kā arī daudz stāsti kas uzrunā ne tikai kristiešus, bet arī tos, kas kļūs
par kristiešiem Dieva bērniem. Tā ir grāmata, jo Dievs to lika rakstīt lai
pieskartos tieši Tev un saņemtu brīvību un reālu dziedināšanu .
Kristus mīlestībā mācītāja Terēze Ivaško.