Vēlreiz – izmaini domāšanu.

Sveicināti! Savas mātes piemiņai, turpinu mājaslapā ievietot savas mātes atmiņas, dievkalpojuma mateiālus un citus rakstus, kurus esmu atradis mātes atstātajās piezīmēs. Ceru, ka “Kristusliecinieks” draudze un vadība mani nenosodīs. Zemāk raksts.

Vai tu gribi zināt kādas domas Dievam ir pār tevi?

Jer.29; 11-14 Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.  Kad jūs Mani tad piesauksit, Es jums atbildēšu, un, kad jūs nāksit un Mani pielūgsit, Es jūs paklausīšu.  Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit,  Es būšu atrodams, tā saka Tas Kungs,

Ir pravieši kas cērt ar asu zobenu (vai tas ir no Dieva?).

Protams, ka nē! D. manu grēkošanu pateiks mīlestībā. Neļauj tavai pagātnei sekot un atgādināt par sevi.

Dievs vedīs mūs uz apsolīto zemi, lai esi laimīgs. Kā aizsniegt to? Domāšanai jābūt izmainītai, jo esi uzvarētājs un tu to vari. Dievs tevi radīja kā uzvarētāju. Nē neveiksmei.

Rom.12; 2 Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. 

Kas notiek kad negrib mainīt domāšanu?

Tad tavs mācītājs nebūs tev autoritāte, un lidosi, kā tauriņš no vienas draudzes uz otru. Neizmainīta domāšana tā būs ciešanas un problēmas, vienmēr būs citi vainīgi. Atkārtoti pielaidīsi tās pašas kļūdas.

Ērtais komforts, pieradums,

kas neļauj to atstāt-tā tura gūstā saprašanu. Vecā derībā Izraēlas izgāja no komforta zonas, kur bija ķiploki un gaļa aiz zobiem… Bija pieradums. Ja negrib izmainīt domāšanu ir problēmas un ir ļoti grūti. Mēs negribam procesa izmaiņas, bet gribam būt jau izmainīti.

Neizmainīta domāšana.

Staigājam apkārt kalnam un gaidām, kad kalns pazudīs. Jūda bija kopā ar Jēzu 3 gadus-redzēja zīmes un brīnumus- bet tāpat zaga. Izmainīt domāšanu grūti izdarīt kristiešiem ar lielu stāžu. Visu zinu, īpaši grūti tad, ka draudzē mācītāja ir sieviete. Vari pat atrasties draudzē, kur ir svaidījums un būt neizmainītam. Tāds bija Sauls.( praviešu vidū gulēja pat pliks visu diennakti), bet nevēlējās izmainīties. Viņš bija nepaklausīgs. Tāpēc, ka viņš neredzēja, kā savu Dievu bet tavu.

1Sam.15; 15….jo viņi ir pataupījuši treknākās avis un brangākos vēršus kā kaujamo upuri Tam Kungam, tavam Dievam, bet pārējos mēs esam pilnīgi iznīcinājuši30 p. Tad Sauls atbildēja: “Es esmu tagad izdarījis grēku, bet pagodini mani manas tautas vecaju un Izraēla priekšā un griezies ar mani atpakaļ, ka es varu To Kungu, tavu Dievu, pielūgt!”

Parasti saka: tev jau Dievs dod, jo tu esi mācītāja… tas parāda to, ka viņam nav lūgšanas, attiecības ar Dievu.

Domāšana spēj izmainīt Tavu dzīvi.

Liecība: Kāds mākslinieks bija zaudējis abas rokas. Bet viņš lika savai domāšanai darboties un deva pavēli kāju pirkstiem.

Jāzeps bija pārdots uz citu valsti.

Viņš pat nezināja viņu valodu. Nesaprata vai tika pārdots…. tur bija cita kultūra.

 

No macītājas Terēze Ivaško darba materiāliem.

Autors: Aivis Ivaško

eksperts