Ministru kabineta 2020.gada 14.marta lēmums

Pēc Latvijas valdības Krīzes vadības padomes lēmuma, atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 14.marta lēmumam, ar 2020. gada 17. martu līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, ar “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”  4.5. punktu ir noteikts – jāatceļ un aizliegt neatkarīgi no to apmeklētāju skaita visus … reliģiskās darbības veikšanu pulcējoties.

Pamatojoties uz minēto, draudzes valde informē, ka tuvākais dievkalpojums paredzēts 19.04.2020. Pēc dievkalpojuma notiks draudzes pilnsapulce.

Dieva bērniem ir vara.

Sveicināti! Savas mātes piemiņai, turpinu mājaslapā ievietot savas mātes atmiņas, dievkalpojuma mateiālus un citus rakstus, kurus esmu atradis mātes atstātajās piezīmēs. Ceru, ka “Kristusliecinieks” draudze un vadība mani nenosodīs.

Piezīmes ievietoju īpaši tās nešķirojot. Pieļauju, ka daļa no ievietotā materiāla varētu būt melnraksts vai nepabeigts raksts, vai bez sākuma un beigām.  Iespējams, ka mātei dzīvai esot, viņa daļu materiāla nedotu sabiedrības vērtēšanai.  Zemāk raksts. Turpināt lasīt “Dieva bērniem ir vara.”

Ievainotie celieties! Sekot Jēzum.

Sveicināti! Savas mātes piemiņai, esmu ieplānojis, ik pa laikam, mājaslapā ievietot savas mātes atmiņas, dievkalpojuma mateiālus un citus rakstus, kurus varēšu atrast atstātajās piezīmēs. Ceru, ka “Kristusliecinieks” draudze un vadība mani nonosodīs.

Piezīmes ievietošu īpaši tās nešķirojot. Pieļauju, ka daļa no ievietotā materiāla varētu būt melnraksts vai nepabeigts raksts, vai bez sākuma un beigām.  Iespējams, ka mātei dzīvai esot, viņa daļu materiāla nedotu sabiedrības vērtēšanai.  Turpināt lasīt “Ievainotie celieties! Sekot Jēzum.”