Dieva bērniem ir vara.

Sveicināti! Savas mātes piemiņai, turpinu mājaslapā ievietot savas mātes atmiņas, dievkalpojuma mateiālus un citus rakstus, kurus esmu atradis mātes atstātajās piezīmēs. Ceru, ka “Kristusliecinieks” draudze un vadība mani nenosodīs.

Piezīmes ievietoju īpaši tās nešķirojot. Pieļauju, ka daļa no ievietotā materiāla varētu būt melnraksts vai nepabeigts raksts, vai bez sākuma un beigām.  Iespējams, ka mātei dzīvai esot, viņa daļu materiāla nedotu sabiedrības vērtēšanai.  Zemāk raksts. Turpināt lasīt “Dieva bērniem ir vara.”

Ievainotie celieties! Sekot Jēzum.

Sveicināti! Savas mātes piemiņai, esmu ieplānojis, ik pa laikam, mājaslapā ievietot savas mātes atmiņas, dievkalpojuma mateiālus un citus rakstus, kurus varēšu atrast atstātajās piezīmēs. Ceru, ka “Kristusliecinieks” draudze un vadība mani nonosodīs.

Piezīmes ievietošu īpaši tās nešķirojot. Pieļauju, ka daļa no ievietotā materiāla varētu būt melnraksts vai nepabeigts raksts, vai bez sākuma un beigām.  Iespējams, ka mātei dzīvai esot, viņa daļu materiāla nedotu sabiedrības vērtēšanai.  Turpināt lasīt “Ievainotie celieties! Sekot Jēzum.”