Draudzes slavēšana

Sarunas Dieva Vārda gaismā – 2

Liecības (video)